تخفیف شهریه دو یا چند دانشجویی
تقاضای تخفیف شهریه دو یا چند دانشجویی
شرايط :
۱. هر دو دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي باشند.
۲. دانشجو در نيمسال گذشته مشروط نشده باشد.
۳. دانشجو ميهمان نباشد.
۴. دانشجويان در يك خانواده و تحت تكفل يك نفر باشند. مانند پدر و فرزند - زن و شوهر- و ... (دانشجويان تحت تكفل مجرد باشند)
۵. به دانشجوياني كه درس معرفي به استاد و يا پروژه پاياني آنها باقي مانده است، تخفيف تعلق نمي گيرد.
مدارك مورد نياز:
۱. اصل و كپي شناسنامه دانشجويان.
۲. گواهي اشتغال به تحصيل ترم جاري دانشجوي ديگر. (اگر هر دو نفر دانشجوي واحد دولت آباد باشند پرينت انتخاب واحد ترم جديد كافيست).
۳. تكميل فرم درخواست تخفيف شهريه.
4. در صورت كامل نبودن مدارك فوق، پرونده دانشجو مورد بررسي قرار نـمي گيرد.


فرم تقاضاي تخفيف شهريه چند دانشجويي
 

1398/8/6


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 5087
4.6/10 (تعداد آرا 32 نفر )