خبرنامه
سالنما
پنجشنبه 31 خرداد 1397
لینک به ما
نکته روز

امام علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.


کوچک کردن متن بزرگ کردن متن