خبرنامه
سالنما
لینک به ما
نکته روز

امام علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

ثبت نام مسابقات قرآن و عترت - دانشجویان
مشخصات

هرشرکت کننده در هر سه بخش کتبی، شفاهی و هنروادبیات دینی می تواند شرکت کند. جوایز هر بخش بصورت جداگانه می باشد. (حداکثر در یک رشته از هر بخش)

دانشجويان               تذكر مهم : تمامی اطلاع رسانی ها به صورت پیامکی انجام می شود
                                لذا در ارائه
شماره دانشجويي صحیح دقت نمایید
* نام :
* نام خانوادگی :
* نام پدر :
* جنسیت :
       
* شماره دانشجویی :
افزوده شدن 2 نمره به درس (نیمسال جاری یا آینده) :
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
نمره تشویقی برای کدام نیمسال اعمال شود؟ :
   
   
   
رشته مورد تقاضا در بخش کتبی
کتبی :
   
   
   
   
   
   
رشته مورد تقاضا در بخش شفاهی
شفاهی :
   
   
   
   
   
   
   
   
   
رشته مورد تقاضا در بخش هنروادبیات دینی
بخش هنروادبیات دینی :
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 5486
8.3/10 (تعداد آرا 14 نفر )