• اخبار ورزشی
    اخبار ورزشی   مشاهده ادامه
  • مرکز رشد
    مرکز رشد مأموریت اصلى مراکز رشد ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فناورانه و حمایت از توسعه کسب و کارهاى دانش‌بنیان است. مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با ارایه خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال در حوزه فناوری‌هاى پیشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتیبانى مى‌کند.  مشاهده ادامه

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن