خبرنامه
سالنما
لینک به ما
نکته روز

امام علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

روز شنبه مورخ 1398/08/11 جلسه تعامل دانشگاه و اتاق بازرگانی با حضور دکتر لوح موسوی و دکتر کوشافر از اتاق بارگانی و دکتر حیدران،دکتر صادقی،دکترحمید خانی و مهندس طاهری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد در ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه معاون علمی دانشگاه ضمن معرفی اجمالی دانشگاه و موقعیت استثنایی این واحد در مجاورت با مناطق چهارگانه صنعتی شمال شهر اصفهان و همچنین رویکرد دانشگاه آزاد در نظام موضوعات حل مساله، به معرفی سامانه شاصد (شبکه ارتباط صنعت و دانشگاه) پرداخت .در ادامه آقای دکتر لوح موسوی از پتانسیلهای علمی و موقعیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد و همچنین همسو بودن اهداف تعامل صنعت و دانشگاه در اتاق بازرگانی و این واحد دانشگاهی استقبال کرد و برای همکاری ها در حوزه های مختلف علمی ،پژوهشی با این واحد در آینده نزدیک  ابراز امیدواری نمود.
   1398/8/12 10:43    تعداد بازدید :  420


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 420
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )