مأموریت اصلى مراکز رشد ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فناورانه و حمایت از توسعه کسب و کارهاى دانش‌بنیان است. مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با ارایه خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال در حوزه فناوری‌هاى پیشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتیبانى مى‌کند.
کاربرگ درخواست پذیرش و استقرار واحدهای فناوری در دوره رشد

کاربـرگ درخواسـت پذیــرش و استقــرار هسته های  فناوری در دوره رشد مقدماتـی
   1398/2/26 12:26    تعداد بازدید :  670


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 670
9/10 (تعداد آرا 1 نفر )