مدارک مورد نیاز جهت تخصیص کد پایان نامه:
 
1- طی کلیه مراحل در سامانه پژوهشیار و اخذ برگه تاییدیه نهایی آن؛
2- تاییدیه ایران داک که مورد تایید استاد راهنما و مدیر گروه قرار گرفته باشد؛
3- تکمیل فرم تخصیص کد پایان نامه.
   1398/8/22 16:11    تعداد بازدید :  243


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 243
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )