مدارک لازم جهت ثبت نمره پایان نامه بعد از دفاع در سامانه آموزش
 
1. ثبت اصلاحات احتمالی اعلام شده در جلسه دفاع در سامانه پژوهشیار و اخذ برگه تایید نهایی انجام اصلاحات از این سامانه؛
.2 فرم تاییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی پایان نامه های کارشناسی ارشد؛
.3 صحافی پایان نامه طبق دستورالعمل موجود در قسمت راهنمای نگارش پایان نامه (یک نسخه کتابخانه - یک نسخه استاد راهنما - یک نسخه استاد مشاور)؛
.4 تهیه 3 عدد سی دی برای پایان نامه طبق دستورالعمل تنظیم سی دی پایان نامه  به همراه  برچسب سی دی؛
5.تهیه فرمهای تحویل نسخ، انصراف از مقاله که به همراه فرم تاییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی و سه عدد سی دی، به دفتر پژوهش داده می شود؛ و نهایتا فرم نمره به اداره امتحانات جهت ثبت نمره و انجام امور مربوط به تسویه حساب ارائه می شود.
   1398/8/22 16:25    تعداد بازدید :  826


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 826
5.9/10 (تعداد آرا 30 نفر )