مدارک لازم جهت تشکیل جلسه دفاع:

1- برگه تایید نهایی از سامانه پژوهشیار؛
2- تکمیل فرم آمادگی دفاع؛
2-گزارش پیشرفت کار که به امضای استاد راهنما رسیده باشد (هر سه ماه یک گزارش)؛
3- تکمیل و امضا فرم ب (تذکر: فایل word  این فرم بر روی CD به همراه چکیده فارسی و انگلیسی نیز ارائه گردد)؛
4- فرم شرکت در سه جلسه دفاع؛
5- فرم تعهد دانشجو؛
6- فرم تعهد اساتید.

تذکر:  قبل از تحویل پایان نامه نهایی به داور و پس از امضای فرم آمادگی دفاع توسط استاد راهنما، لازم است متن کامل پایان نامه (که نگارش آن مطابق با آنچه در قسمت راهنمای نگارش پایان نامه آمده است) را به صورت word با پسوند docx  بر روی CD تحویل دفتر پژوهش نمایید؛ تا پس از اصالت سنجی و تایید پژوهش نسبت به تحویل نسخه نهایی به داور اقدام فرمایید.

   1398/8/22 16:24    تعداد بازدید :  531


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 531
5.4/10 (تعداد آرا 25 نفر )