لیست دانشجویان ممتاز ین علمی در سال تحصیلی 99-98
دانشجوی ممتازعلمی ، جهت اخذ تخفیف شهریه از تاریخ 99/10/29 لغایت99/11/02 به اموردانشجوئی مراجعه نمائید.
لیست دانشجویان ممتاز ین علمی در سال تحصیلی 99-98

دانشجوی ممتازعلمی ، جهت اخذ تخفیف شهریه از تاریخ 99/10/29 لغایت99/11/02 به اموردانشجوئی مراجعه نمائید.

مریم ملائی دستجردی 952218030
لعیا رادفر 952081728
رضاولایتی بقال 952084999
میلادعلی محمدی 952178815
مسعودترکی 952703075
احمدجعفرخوش خلق 962127927
پگاه گنجعلی 962055076
عارفه اعظمی 962108617
سیدحمیدشاه برخوردار 962242565
شکوفه تراب پور 972245720
محمدقاسم باقری 972237934
سیدعلیرضامدرسی 972249377
اکبرسعیدی قلعه 972201130
شیوا آریان نسب 982032124
ریحانه دهقان فرد 982029255
محمدمعظمی 982071688
فرزادعابدابراهیمی 972084943
محمدرضااوحدی 972214161
علی پهلوانی نژاد 972100660
مهدی باقری 972062306
مجتبی رحیم ناز 971045545
شاهین مردانی 971028702
مهدیه معینی 971023419
مهسا آقاجان 970170370
شادان زنگنه پور 970168145
مهران مباشری 970203732
پریسا شیریان 980064783
حمیدرضاشیروانی 980044588
هدیه سادات هاشمی 980065489
سیدمحمدرضاسجادی 980029327
حمیدرضاحاجی هاشمی 980071515
سیدحسین کاظمی 980072199


منبع :  لیست دانشجویان ممتاز ین علمی در سال تحصیلی 99-98    |    1399/10/29


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 464
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )