لزوم تسویه حساب فوری دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه
دانشجویانی که به صندوق رفاه بدهی دارند ( چک برگشتی – تعویق اقساط) هر چه سریعتر نسبت به تسویه بدهی خود با صندوق رفاه اقدام نمایند . در صورت عدم تسویه حساب عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.
حوزه اداری و مالی :
تسویه دانشجویان بدهکار با صندوق رفاه
*دانشجویانی که به صندوق رفاه بدهی دارند ( چک برگشتی – تعویق اقساط) هر چه سریعتر نسبت به تسویه بدهی خود با صندوق رفاه اقدام نمایند . در صورت عدم تسویه حساب عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.
1393/8/6


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 8017
5.1/10 (تعداد آرا 40 نفر )