دانشجویان واجد شرایط تخفیف شهریه
دانشجویان واجد شرایط تخفیف شهریه
دانشجویان واجد شرایط تخفیف شهریه (شامل ممتازین ، 2 یا چنددانشجوئی, کمیته امداد,بهزیستی و...)جهت ارائه مدارک خود و دریافت فرم تخفیف حداکثر تا مورخ 16 آبان 98 به اموردانشجوئی مراجعه نمایند. ضمنا تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.
 

لیست دانشجویان ممتاز
 
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود رتبه مقطع/نام رشته
1 مریم   بیگی دارگانی 97 1 ارشد معماری
2 امیر    غزائی مطلق 97 2 ارشد معماری
3 سعیده   مصلحی 97 3 ارشد معماری
4 علی   بهرامیان 97 1 برنامه ریزی شهری
5 گلناز   اخفته 97 2 برنامه ریزی شهری
6 سیدرسول   داودی 97 3 برنامه ریزی شهری
7 بهمن   شوقی اله کوهی 96 1 ارشد    شبکه ها
8 زهرا   دمابی گلدره 96 1 ارشد   حسابرسی
9 مهسا شفیعیان 95 1 مهندسی معماری
10 مریم  ملائی دستجردی 95 2 مهندسی معماری
11 لعیا   رادفر 95 3 مهندسی معماری
12 سید جمال رودشتی 95 1 مهندسی برق
13 رضا   ولایتی بقال 95 2 مهندسی برق
14 حسام الدین رستمی 95 3 مهندسی برق
15 مسعود  ترکی 95 1 کارشناسی حسابداری
16 فاطمه السادت هاشمی جبلی 95 2 کارشناسی حسابداری
17 احمدجعفر خوش خلق 96 1 کارشناسی معماری
18 پگاه   گنجعلی 96 2 کارشناسی معماری
19 فاطمه   پارسانیا 96 3 کارشناسی معماری
20 سیدحمید شاه برخوردار 96 1 کارشناسی عمران
21 سعید داوری 96 2 کارشناسی عمران
22 فرزاد  عابدابراهیمی 97 1 کارشناسی معماری
23 افسانه  منصوری 97 3 کارشناسی عمران
24 امیرحسین   سلیمانی 97 2 کارشناسی عمران
25 خدیجه  اله یاری 97 1 کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
26 احمد   کیوانی اصفهانی 97 1 کارشناسی ناپیوسته عمران
27 مریم   حجتی  96 1 کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
28 ساناز فخار شهرضا 96 2 کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
29 محمدرضا   موسوی زاهد 96 3 کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
30 حسین   درویشی 96 1 کارشناسی ناپیوسته برق قدرت
31 فرهاد صدری سوادجانی 96 2 کارشناسی ناپیوسته برق قدرت
32 فاطمه   کرمی 96 3 کارشناسی ناپیوسته برق قدرت
33 محمود قیصری 96 1 کارشناسی ناپیوسته   معماری
34 جاوید   احمدی 96 1 کاردانی کامپیوتر
35 فایزه  قصابی سینی 96 2 کاردانی کامپیوتر
36 نرگس هادی 96 3 کاردانی کامپیوتر
37 زهرا   غفوری 96 1 کاردانی نقشه کشی
38 شاهین   مردانی قهساره 97 1 کاردانی برق صنعتی
39 مهدیه   معینی کربکندی 97 1 کاردانی حسابداری


 


 
1398/8/6
اطلاعیه های مرتبط :


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 999
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )