خبرنامه
سالنما
چهارشنبه 29 اسفند 1397
لینک به ما
نکته روز

امام علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

اعطای تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نو ورود
اعطای تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نو ورود(دانشجویان سال اول دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷