اعطای تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نو ورود
اعطای تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نو ورود(دانشجویان سال اول دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷