اطلاعیه جذب نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
اطلاعیه جذب نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی - سال98
شركت فولاد مبارکه اصفها ن ، افتخار دارد ه مزمان ب ا ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، به منظو ر تأ مین
 نیر و ی انسا نی مورد  نیاز خو د در مشاغل اپراتوری و کارشناسی ، تعداد ۵۲۱ نفر از واجدین شر ا یط را براساس جداول پیوست شماره ۳  و ۴ از طر یق برگزار ی آزمون كتبی(دانشی)، ارزیابی مهار تی و مصاحبه(برای مشاغل اپراتوری )، کانون ارزیابی شایستگی(برای مشاغل کارشناسی )، معاینات طب صنعتی(جهت سنجش سلامت ،توانایی جسمی و ویژگیهای روانشناختی ) و گزینش ، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأ مین اجتما عی جذب نماید .

دانلود راهنمای استخدام
1398/11/7
اطلاعیه های مرتبط :


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 511
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )